Wobornicy za dorost wabili

srjeda, 24. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto zajimcow witachu minjeny kónc tydźenja w Michałkach na dźeń wotewrjenych duri w tamnišej wohnjowobornej gratowni. Wobornicy swjeća tele dny mjenujcy kulowaty jubilej.

Michałki (UH/SN). Dobrowólna wohnjowa wobora Michałki zhladuje tónle měsac na 80lětne wobstaće. Hódnje woswjećić chcedźa swoje narodniny sobotu ze zarja­ dowanjom města Wojerec we wjesnym hosćencu. Minjenu sobotu pak přeprosy­ chu najprjedy raz wobydlerjow na dźeń wotewrjenych duri. Zo mnozy zajimcy hižo dopołdnja přichadźachu, swědči wo tym, zo so ludźo za dźěło wobornikow zajimuja a sej je waža. Na te wašnje měješe tež hrajny ćah Wětnica/Čorny Chołmc stajnje dosć připosłucharjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND