Přijězd po nowym puću

pjatk, 26. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pěskowa jama ma dale druhi stołp twarskeho zawoda Sorabija wostać

Pěskecy (SN/MWj). Z Pěskečanskeje pěskoweje jamy chce twarski zawod Sorabija w přichodnych 15 do 20 lětach pěsk wudobywać a tam runočasnje twarske wotpadki a pjeršć składować. Za to chcedźa jamu wo 4,6 hektarow rozšěrić a po nowym puću do njeje jězdźić. Tón njepo­wjedźe hižo kaž dotal na kromje wsy nimo­ někotrych bydlenskich domow, ale po wobstejacym šotrowym puću přez lěs, kiž je přiwjazany k dróze z Pěskec do Serbskich Pazlic. Njebjelčanska gmejnska rada je na swojim wčerawšim posedźenju w Pěskecach přihłosowała, zo smě Sora­bija płoninu puća kupić. Tak móža projekt nětko konkretnje planować započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND