Wjace hač jenož wjesny swjedźeń

póndźela, 29. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
K zynkam dujerskeje hudźby Wulkodubrawskich muzikantow su sej wopytowarjo sobotneho bróžnjoweho swjedźenja w Rudeji pola Delnjeho Wujězda zarejwali. Foto:  Jost Schmidtchen K zynkam dujerskeje hudźby Wulkodubrawskich muzikantow su sej wopytowarjo sobotneho bróžnjoweho swjedźenja w Rudeji pola Delnjeho Wujězda zarejwali. Foto: Jost Schmidtchen

Rudej (JoS/SN). Mała wjes Rudej pola Delnjeho Wujězda je dźakowano kameradam dobrowólneje wohnjoweje wobory, kotrychž wšak móžeš na jednej ruce wotličić, nimale po cyłej Łužicy znata. Bróžnjowy swjedźeń posledni kónc tydźenja w juniju je we wobkruhu sto kilometrow jako jedyn z wjerškow zabawneje a přijomneje wjesneje kultury znaty. Sobotu bě tomu znowa tak.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND