Originelne ideje za mydłowe kisty

póndźela, 29. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Z tajkimi a hinašimi mydłowymi kistami jězdźachu dźěći sobotu po Łazowskej kart-čarje. Zarjadowanje bě wobstatk dźěćaceho swjedźenja towarstwow Łazowskeje gmejny.  Foto: Andreas Kirschke Z tajkimi a hinašimi mydłowymi kistami jězdźachu dźěći sobotu po Łazowskej kart-čarje. Zarjadowanje bě wobstatk dźěćaceho swjedźenja towarstwow Łazowskeje gmejny. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Dobry wodźer mydłoweje kisty trjeba zmužitosć. „Dyrbiš wodźidło runje dźeržeć a je po móžnosći mało hibać.­ Ćim mjeńši so činiš, ćim spěšnišo jědźeš“, měnitej Emilie Stoppel z Małych Horow a Cora Hegedüs z Kinajchta. Wonej­ startowaštej sobotu z jězdźidłom „Berndowe myški“ na druhim wubě­dźowanju tajkich mydłowych kistow na Łazowskej kart-čarje a docpěštej z 11,0 sekundami­ najlěpši čas. Dohro­mady 14 cyłkow z Łaza, Wojerec, Kamjenca a Drježdźan so wobdźěli. Hódnoćili su najspěšniše a najdalše koło kaž tež najlěpši cyłkowny wobraz.

„Chcemy pokazać, zo njeje na kart-čarje jenož wótře, ale zo hodźi so wona tež za swójbne zarjadowanje. Nimo toho je to dźak tym, kotřiž so tule wo wěstotu staraja“, praji Matthias Lesch, kiž wot lěta 2006 kart-čaru wotnaja. Nimale 20 lět wón sam z kartom jězdźi a bě wjacekróć němski mišter. Dźensa wón zahoriće mydłowe kisty twari. „Najwažniše je, zo su wone stabilne. Při tym ma kóždy twarc hinašu filozofiju. „Wodźer a model dyrbitej harmoniju tworić, runje tak kaž kolesa­ a karosa. To je jězdźidłotwar w poprawnej formje.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND