Nutřka a wonka tež serbsce

srjeda, 01. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Twarske dźěła na Wojerowskim wo­by­dlerskim centrumje so nachileja. Wčera je so měšćanska rada z napisami na domje zaběrała a při tym tež stawizniski pozadk wobkedźbowała.

Wojerecy (AK/SN). Wobydlerski centrum Piwarska 1 změje na južnej fasadźe němski a na zapadnej fasadźe serbski napis. Tole je měšćanska rada wčera jedno­hłósnje wobzamknyła. Napisaj „Bürgerzentrum Braugasse 1“ a „Wobydlerski centrum Piwarska hasa 1“ orientujetej so na historiskim­ přikładźe a wotpowědujetej němskim kaž serbskim stawi­znam domu, w kotrymž běchu 1912 Domowinu załožili. Tež nutřkowny wodźenski system ma dwurěčny być.

Na naměsće před domom ma přichodnje plastika „Rozwiwanje“ Wojerowskeho wuměłca Helge Niegela stać. Iniciatiwu za to měješe Wojerowska kul­turna fabrika, kotraž budźe dom wob­hospodarjeć. Plastika ma so do skupiny štomow hodźeć, kotrež tam hižo su. Po kri­tiskej diskusiji radźićeljo tež tomu přihłosowachu, ale z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND