Problemy zastaranja z wodu nimale rozrisali

štwórtk, 02. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Přirodoškitnu kónčinu Stare Slepjanske haty zachować wostanje energijowemu koncernej Vattenfall dale wažny nadawk. „Tale krajina ma so dale z wodu dobreje kwality zastarać, smy za to­ zamołwići“, podšmórny Christian Graetz z wotrjada geohydrologija a wodowe hospodarstwo koncerna wčera wječor na wobydlerskej zhromadźiznje w Slepom. Freibergska firma GUB bě wot lěta 2006 wokoło Slepoho a Trjebina wažne klimowe a wodowe informacije hromadźiła a je nětko wuslědki lěta 2013/2014 předstajiła. „Lońša nazyma bě w Němskej druha najsušiša wot lěta 1881. Suche wjedro traješe dale hač do lětušeje meje“, rozjasni dr. Christian Konrad z firmy GUB. Suchoty a postupowaceho hórnistwa dla je dnowna woda woko­ło Rownoho wo dwaj metraj spadnyła. „Wot lěta 2013 wobkedźbujemy spad dnowneje wody wjedra dla“, wón rjekny. W Slepjanskim wjesnym haće je staw wody porno lětu 2011 wo 24 centimetrow woteběrał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND