Problemy zastaranja z wodu nimale rozrisali

štwórtk, 02. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Přirodoškitnu kónčinu Stare Slepjanske haty zachować wostanje energijowemu koncernej Vattenfall dale wažny nadawk. „Tale krajina ma so dale z wodu dobreje kwality zastarać, smy za to­ zamołwići“, podšmórny Christian Graetz z wotrjada geohydrologija a wodowe hospodarstwo koncerna wčera wječor na wobydlerskej zhromadźiznje w Slepom. Freibergska firma GUB bě wot lěta 2006 wokoło Slepoho a Trjebina wažne klimowe a wodowe informacije hromadźiła a je nětko wuslědki lěta 2013/2014 předstajiła. „Lońša nazyma bě w Němskej druha najsušiša wot lěta 1881. Suche wjedro traješe dale hač do lětušeje meje“, rozjasni dr. Christian Konrad z firmy GUB. Suchoty a postupowaceho hórnistwa dla je dnowna woda woko­ło Rownoho wo dwaj metraj spadnyła. „Wot lěta 2013 wobkedźbujemy spad dnowneje wody wjedra dla“, wón rjekny. W Slepjanskim wjesnym haće je staw wody porno lětu 2011 wo 24 centimetrow woteběrał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND