Pjaty raz na mjezynarodnu młodźinsku dźěłarničku

pjatk, 03. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Prawidłownje wuhotuja w Njebjelčanskej gmejnje wjetše zarjadowanja, kaž su to Mjezynarodny gmejnski swjedźeń, rězbarska dźěłarnička a dalše. Nětko přihotuja młodźinsku dźěłarničku, mjeztym pjatu tajkeho razu.

Njebjelčicy (SN/MWj). „Maće lóšt, z druhimi młodostnymi – našimi mjezynarodnymi hosćimi – swój horicont roz­šěrić? Chceće nowych ludźi zeznać a so kreatiwnje zaběrać, wšojedne hač při ­fotografowanju, molowanju abo při ­rjemjeslniskim dźěle?“ Takle prašeja so organizatorojo 5. mjezynarodneje młodźinskeje dźěłarnički, kotraž wotměje so wot 20. do 25. julija w Njebjelčanskej gmejnje. Nimo hosći z čěskeju městow Hlučína a Frýdlanta kaž tež z pólskeho Namysłowa móža so runje tak serbscy a němscy młodostni wobdźělić. Na ­wšitkich čakaja nimo třoch zajimawych dźěłarničkow a zhromadneho tworjenja spodobne ­wječory při lěhwowym wohenju a wulět do Drježdźan, kaž w přeprošenju rěka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND