Twarjeni a murja ponowjene

wutora, 07. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na wotzamknjenju twarskich dźěłow w Budyskim jastwje pódla běchu wčera zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (2. wotlěwa), sakski justicny minister Sebastian Gemkow (2. wotprawa) kaž tež zapósłancy Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (naprawo) a Marko Šiman (srjedźa) a Martin Modschiedler (nalěwo, wšitcy CDU).  Foto: SN/Maćij Bulank Na wotzamknjenju twarskich dźěłow w Budyskim jastwje pódla běchu wčera zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (2. wotlěwa), sakski justicny minister Sebastian Gemkow (2. wotprawa) kaž tež zapósłancy Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (naprawo) a Marko Šiman (srjedźa) a Martin Modschiedler (nalěwo, wšitcy CDU). Foto: SN/Maćij Bulank

Wjacore naprawy w Budyskim jastwje wotzamknjene

Budyšin (SN/MWj). Sakski minister za justicu Sebastian Gemkow (CDU) přepoda wčera w Budyskim jastwje ponowjenej jastwowej twarjeni a ponowjenu murju. W domje 1 stej nětko wuchodny a za­padny dźěl saněrowanej. Tež přetwar domu­ 2 za škitnu jatbu (Sicherheitsverwahrung) je wotzamknjeny. Za tele naprawy su dohromady 37,2 milionaj eurow wudali. Cyłkownje je Sakska wot lěta 1991 něhdźe 100 milionow eurow do Budyskeho jastwa inwestowała. „Twarske wuměnjenja moderneho jastwa maja na jednym boku wšitkim wěstotnym žadanjam wotpowědować, na tamnym boku pak tež jatych motiwować swoje žiwjenje změnić. Ze zakónčenjom twarskich dźěłow wotpowěduje Budyske jastwo nětko modernemu a humanemu zarjadnišću“, rjekny Sebastian Gemkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND