Wotewru dom tež zbrašenym

wutora, 07. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Koblicy (AK/SN). Wjesny towarstwowy dom w Koblicach přichodnje tež zbrašenym wotewru. Za přetwar zachoda maja w aktualnym hospodarskim planje Łazowskeje gmejny 10 000 eurow zaplanowane. „Tuchwilu pruwujemy tři warianty“, rjekny nawoda twarskeho wotrjada gmejny Wolfgang Tietze. Prěnja předwidźi skłoninu z betonowych elementow, druha woclowu konstrukciju a třeća mały­ lift. „Tale warianta pak je z dalšimi wudawkami zwjazana, dokelž by so lift technisce hladać dyrbjał“, rozłoži Tietze. Hišće w juliju chcedźa wo tym doskónčnje rozsudźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND