Wodźiznowy management nastał

wutora, 07. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wo konjunkturnym programje za wo­krjes je přirjadnica krajneho rady Birgit Weber wčera na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika rěčała. Wona rozpra­wješe wo stawje wotstronjenja škodow z wulkeje wody 2013.

Budyšin (SN/at). Něhdźe 92 milionow eurow ma wokrjes k dispoziciji, zo móhł wot wulkeje wody lěta 2013 zawinowane škody na komunalnej infrastrukturje, w zawodach, towarstwach, cyrkwjach a pola priwatnikow wotstronić. 30. junija skónči so zapodawanska doba komunalnych próstwow wo zarunanje. Po słowach Birgit Weber je za tele dźěło w juliju 2013 wutworjene stabowe městno 467 próstwow přijimało. Nimale 400 z nich je dopruwowane a hodźi so zwoprawdźić. Zbytnych 67 je kompleksnišeho razu, wone pak so dale wobdźěłuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND