Rozrisanje za zakładnu šulu našli

srjeda, 08. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Twar němsko-serbskeho šulskeho centru­ma a centralne wotwodźowanje wopłóčkow stej ćežišći financneho plano­wanja Slepjanskeje gmejny hač do lěta 2018. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana 2015, kotryž su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli.

Slepo (AK/SN). Runja druhim gmejnam ma tež Slepjanska dwójneho (doppikoweho) zličbowanskeho systema dla wulke ćeže, wurunany hospodarski plan zestajeć. Předewšěm wotpisanja móža lědma nadźěłać. W inwestiwnym wobłuku maja tuž 400 000 eurow deficita, w zarjadniskim pak 75 000 eurow.

Jako najwažniše lětuše inwesticije su sej přede­wzali wohnjowobornu gratownju w Slepom přetwarić, tam nowu sirenu insta­lować, wobornikam digitalne škričko­wanje wobstarać, wjesne hrajkanišća ponowić a němsko-serbski šulski centrum kaž tež wotwodźowanje wopłóčkow planować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND