Najebać problemy dale inwestuja

pjatk, 10. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hakle wčera je Hamorska gmejnska ra­da­ hospodarski plan 2015 wobzam­kny­ła. Klětu měli so prjedy z tym za­běrać­, kaž gmejnscy radźićeljo na wčerawšim posedźenju porokowachu.

Hamor (AK/SN). Přestajenje wot kame­ralistiskeho na dwójne knihiwjednistwo (doppik) wobradźa tež Hamorskej gmejnje wulke starosće. „Najebać skrótšenja njeje naš hospodarski plan wurunany. Lětsa steji pod smužku deficit 2,16 mi­lionow eurow. Z toho su 1,894 milio­now eurow wotpisanja, kotrež dyrbimy po zakonju do plana sobu zapřijeć“, podšmórny komornica Carola Navrodt wčera na posedźenju gmejnskich radźićelow. Z jednym ­napřećiwnym a dwěmaj wzdatymaj hłosomaj woni hospodarski plan 2015 skónčnje schwalichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND