Dopomnjenki na jubileju

štwórtk, 16. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Bórkhamor (JoS/SN). Mnoho wopytowarjow, dobra zabawa a wotměnjawy program postarachu so minjeny kónc tydźenja wo dobru naladu w Bórkhamorje. Tamniši 20. wjesny swjedźeń je ludźi zbliska a zdaloka přiwabił. Prěni programowy wjeršk dožiwichu hižo štwórtk, jako wobhladachu sej filmowe dopomnjenki na žortne programy dotalnych wjesnych swjedźenjow.

Jich kruty wobstatk je kóžde lěto tež wubědźowanje wjesnych wohnjowych woborow. Lětsa wobdźěli so dźewjeć mustwow, z kotrychž wopokaza so Trjebinske jako najspěšniše před Blunjanskim a Łutowskim. Dalše wubědźowanja su tohorunja tradicionalne, kaž kehelować, hozdźiki do drjewa bić abo na drjewjaneho worjoła třěleć. Nowe porno tomu je napřemopłuwanje gumijowych kačkow, štož su lětsa druhi raz na Małej Sprjewi přewjedli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND