Etat lětsa ze snadnym plusom

póndźela, 20. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). Mjeztym je hižo wjace hač poł lěta zašło, tola hakle nětko ma město Choćebuz konkretny etat za lěto 2015. Měšćanska rada je tónle přewšo wažny dokument na minjenym posedźenju wobzamknyła. Wón předwidźi, zo ma Choćebuz lětsa dohromady 340 milionow eurow k dispoziciji. Wudać chce­dźa mjez druhim 30 milionow eurow za inwesticije, 72 milionow za personal a 50 milionow za socialne naležnosće. Dochody města wobličeja přez dawki a přidatne srědki z Podstupima na 341,1 milion eurow. To je samo snadny plus. Wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) pak w tutym zwisku připowědźi, zo wočakuje hižo­ klětu a 2017 zaso minus w etaće. Minjene lěta nakopjeny dołh města we wobjimje 293 milionow eurow drje potom dale rozrosće. Wot lěta 2018 chcedźa zadołženje pomjeńšić, dokelž su wuhlady potom zaso lěpše. W diskusiji k tomu so wukopa, zo dyrbja hišće lětsa 560 000 přidatnje za ponowjenje šulow wudać. Zapósłancy wšitkich frakcijow sej žadachu, zo měł etat lěta 2016 najpozdźišo lětsa w decembru předležeć, zo móhli jón wobjednać a schwalić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND