Chcedźa skónčnje twarić započeć

srjeda, 22. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wothladajo wot toho, zo je něchtó fasadu něhdyšeje Njeswačanskeje šule pomórał, so tam  wjele stało njeje. Hladanska słužba advita chcyše dom hižo dawno přetwarić, njeje pak hišće twarsku dowolnosć za to dóstała.  Foto: Měrćin Weclich Wothladajo wot toho, zo je něchtó fasadu něhdyšeje Njeswačanskeje šule pomórał, so tam wjele stało njeje. Hladanska słužba advita chcyše dom hižo dawno přetwarić, njeje pak hišće twarsku dowolnosć za to dóstała. Foto: Měrćin Weclich

Hladanska słužba advita je Njeswačanskej gmejnje před štyrjomi lětami zawrjenu­ šulu wotkupiła, zo by ju na dom­ z bydlenjemi z wobstajnym hladanjom přetwariła.

Njeswačidło (SN/mwe). Poprawom chcyše advita přetwarjenu Njeswačansku šulu jako hladanski domicil lětsa přepo­dać. Kaž jednaćel hladanskeje słužby z hłownym sydłom w Berlinje, dr. med. dipl.-psych. Matthias Faensen, Serbskim Nowinam zdźěli, je advita hakle nětko twarsku dowolnosć dóstała. „Z dowolnosću je so dlijiło, dokelž měješe pomni­koškit znapřećiwjenja“, Faensen rjekny. Te wšak wopokazachu so jako njewažne a hodźachu so spěšnje a ze skromnymi naprawami rozrisać. „Tak smy wjele drohotneho časa zhubili. Runje nětko dyr­bimy hišće jedne dobrozdaće za kóšty pomnikoškitej předpołožić“, Faensen doda.­ W nim ma advita wobkrućić, zo w něhdyšej a hižo njewužiwanej Njeswačanskej šuli žane wot wotemrěća wohrožene zwěrjata žiwe njejsu a zo tam žane ptački njehnězdźa. „Hdyž budźe tež to wotbyte, móžemy z twarom nadźijomnje skónčnje započeć. Z našeje strony bychmy to hižo před měsacami móhli“, jednaćel advita­ podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr