Towarstwo ma dalšej čłonce

srjeda, 22. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Doroteja Čejkowa hosći rady po Zabrodskim muzeju jutrownych jejkow wodźi, kaž tule daloko  znateho archiwara a historikarja prof. Karlheinza Blaschku. Doroteja Čejkowa hosći rady po Zabrodskim muzeju jutrownych jejkow wodźi, kaž tule daloko znateho archiwara a historikarja prof. Karlheinza Blaschku.

Nowe informaciske łopjeno Serbskeho kulturneho turizma wušło

Slepo (SN/mwe). Prawidłownje wudawa towarstwo Serbski kulturny turizm, kotrehož sydło je w Slepom, swojim čłonam kaž tež dalšim zajimcam informaciske łopjeno „newsletter“. W najnowšim wudaću steji, zo je ministerstwo za wědomosć, slědźenje a wuměłstwo Kraja Braniborskeje swoje internetne strony wo Łužiskich Serbach znowa předźěłało a aktualizowało. Zajimcy móža so tuž nětko hišće wobšěrnišo wobhonić mjez druhim wo rěči, stawiznach, sydlenskim rumje, kubłanju, medijach, adresatach a institucijach. Pod hesłom „Sorben/Wenden in Brandenburg – Serbja w Braniborskej“ podawaja wězo tež informa­cije a adresy k Serbam w Sakskej.

W aktualnym „newsletteru“ informuja čłonow Serbskeho kulturneho turizma kaž Budyska Serbska kulturna informa­cija, Choćebuska Lodka, Dešnjanski domizniski muzej a Slepjanski Serbski kulturny­ centrum, ale tež hosćencarjo a dalši wo tym, zo poskića nowina Lausitzer Rundschau w swojim dowolowym portalu pućowanske tematiske tury za pěškow a kolesowarjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND