Towarstwo ma dalšej čłonce

srjeda, 22. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Doroteja Čejkowa hosći rady po Zabrodskim muzeju jutrownych jejkow wodźi, kaž tule daloko  znateho archiwara a historikarja prof. Karlheinza Blaschku. Doroteja Čejkowa hosći rady po Zabrodskim muzeju jutrownych jejkow wodźi, kaž tule daloko znateho archiwara a historikarja prof. Karlheinza Blaschku.

Nowe informaciske łopjeno Serbskeho kulturneho turizma wušło

Slepo (SN/mwe). Prawidłownje wudawa towarstwo Serbski kulturny turizm, kotrehož sydło je w Slepom, swojim čłonam kaž tež dalšim zajimcam informaciske łopjeno „newsletter“. W najnowšim wudaću steji, zo je ministerstwo za wědomosć, slědźenje a wuměłstwo Kraja Braniborskeje swoje internetne strony wo Łužiskich Serbach znowa předźěłało a aktualizowało. Zajimcy móža so tuž nětko hišće wobšěrnišo wobhonić mjez druhim wo rěči, stawiznach, sydlenskim rumje, kubłanju, medijach, adresatach a institucijach. Pod hesłom „Sorben/Wenden in Brandenburg – Serbja w Braniborskej“ podawaja wězo tež informa­cije a adresy k Serbam w Sakskej.

W aktualnym „newsletteru“ informuja čłonow Serbskeho kulturneho turizma kaž Budyska Serbska kulturna informa­cija, Choćebuska Lodka, Dešnjanski domizniski muzej a Slepjanski Serbski kulturny­ centrum, ale tež hosćencarjo a dalši wo tym, zo poskića nowina Lausitzer Rundschau w swojim dowolowym portalu pućowanske tematiske tury za pěškow a kolesowarjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND