Młodźi wobornicy so dale kubłaja

pjatk, 24. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda krajneje wohnjowoborneje šule w Narću René Kraus (nalěwo) je nawodźe sakskich młodźinskich woborow Andreasej Huhnej (cyle naprawo) wosebity kluč za přewjedźenje  dalekubłanja přepodał. Mjez 128 wobdźělnikami kubłanskeho tydźenja  běchu 15- do 18lětni kameradojo.  Foto: Ulrike Herzger Nawoda krajneje wohnjowoborneje šule w Narću René Kraus (nalěwo) je nawodźe sakskich młodźinskich woborow Andreasej Huhnej (cyle naprawo) wosebity kluč za přewjedźenje dalekubłanja přepodał. Mjez 128 wobdźělnikami kubłanskeho tydźenja běchu 15- do 18lětni kameradojo. Foto: Ulrike Herzger

Mjez 128 młodymi wohnjowymi wobornikami­ Sakskeje, kotřiž wobdźěleja so hač do jutřišeho na dalekubłanju Nar­ćanskeje wohnjowoborneje šule za katastrofowy­ škit, su tež někotři z Kamjenca, Róžanta, Němcow a Brětnje.­

Narć (UH/SN). Poprawom su na sakskej krajnej wohnjowobornej šuli za katastrofowy škit w Narću tuchwilu prózdniny. Najebać to knježi tam čiłe žiwjenje. 15- do 18lětni absolwuja w dźewjeć wobornikow wopřijacych mustwach přidatny wukubłanski program a maja zdobom přiležnosć, so prócować wo wukonowu spinku. To je najwyše wukonowe znamješko, kotrež móže čłon młodźinskeje wohnjoweje wobory docpěć.

Cyłkownje 92 wobdźělnikow so w Nar­ću nětko wo wukonowu spinku wubědźuje. Pruwowanja wotměwaja so w kulostorku, ha­šenju, spěšnosći, w staflowym běhu na 1 500 metrow a w po­wšitkownej wědźe. W běhu minjeneho tydźenja stejachu tež wulěty kaž eks­kur­sija do Wjelčanskeje wuhloweje jamy, dźěłarnički, mjez druhim z policiju, kaž tež karao­kowy wječor na programje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk