Wjesna rada skonstituowana

srjeda, 05. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Lejno (SN/MWj). Prěni raz maja Lejno, Zejicy a Časecy zhromadnu wjesnu radu a wot wčerawšeho tež wjesneho předstejićerja. Po tym zo běchu kandidaća wolerskeho zjednoćenstwa tychle třoch wsow při wólbach 7. junija přemóžacu wjetšinu hłosow dóstali, je wjesnjanosta Pančic-Kukowa Markus Kreuz (CDU) čłonow wjesneje rady Lejno – tak oficialne pomjenowanje – wčera spřisahał. Michał Jakubaš spřisaha w serbskej rěči.

Byrnjež dwaj z pjeć radźićelow pobrachowałoj, běchu tola wólbokmani a móžachu ze swojich rjadow wjesneho předstejićerja wuzwolić. Tele zastojnstwo přewza Stefan Handrik. Kwětki drje jemu wjesnjanosta Kreuz žane njepřepoda, za to­ pak wudaće sakskeho gmejnskeho porjada, kotrež budźe šefej wjesneje rady zawěsće wužitna přiručka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND