„... a korčmarka, hdyž naliwa“

srjeda, 05. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W Šunowje swjeći dźensa Marja Wowčerkowa 80. narodniny  Foto: A. Handrik W Šunowje swjeći dźensa Marja Wowčerkowa 80. narodniny Foto: A. Handrik

W Šunowje ludźo rady do Fabrikskeje hospody chodźa, zo bychu tam dožiwili rjane­ zarjadowanje a rozmołwu. Dźensa pak sej zawěsće­ mnozy do hosćenca dóńdźechu, zo bychu wjelelětnej woblu­bowanej korčmarce Mari Wowčerkowej k wosom­dźesaćinam gratulowali.

Jubilarka narodźi so 5. žnjenca 1935 Wjacławkec swójbje. W domjacym 30­hektarskim ratarstwje měješe so wona hižo za čas dźěćatstwa gratu přimać. 1941 zastupi w ródnych Konjecach do šule. Nihdy wona njezabudźe, kak dyrbjachu sej tehdy pisanske a ličenske zešiwki ze zbytkow papjery sami zhotowić. Wuchodźiwši 1949 šulu dźěłaše spo­čatnje w domjacym ratarstwje, zo by so na to podała do Budyskeje chorownje swj. Bena. Tam w kuchni dźěłajo přiswoji sej trěbne znajomosće za warjenje we wulkokuchni. Ženje pak njeje zwisk k swojej ródnej wsy zhubiła. Na wšěch swjedźenjach bě rady doma a při mejemjetanju srjedź 50tych lět zezna na rejach Jana Wowčerka ze Šunowa. 21. oktobra 1958 so na njeho wuda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND