„... a korčmarka, hdyž naliwa“

srjeda, 05. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W Šunowje swjeći dźensa Marja Wowčerkowa 80. narodniny  Foto: A. Handrik W Šunowje swjeći dźensa Marja Wowčerkowa 80. narodniny Foto: A. Handrik

W Šunowje ludźo rady do Fabrikskeje hospody chodźa, zo bychu tam dožiwili rjane­ zarjadowanje a rozmołwu. Dźensa pak sej zawěsće­ mnozy do hosćenca dóńdźechu, zo bychu wjelelětnej woblu­bowanej korčmarce Mari Wowčerkowej k wosom­dźesaćinam gratulowali.

Jubilarka narodźi so 5. žnjenca 1935 Wjacławkec swójbje. W domjacym 30­hektarskim ratarstwje měješe so wona hižo za čas dźěćatstwa gratu přimać. 1941 zastupi w ródnych Konjecach do šule. Nihdy wona njezabudźe, kak dyrbjachu sej tehdy pisanske a ličenske zešiwki ze zbytkow papjery sami zhotowić. Wuchodźiwši 1949 šulu dźěłaše spo­čatnje w domjacym ratarstwje, zo by so na to podała do Budyskeje chorownje swj. Bena. Tam w kuchni dźěłajo přiswoji sej trěbne znajomosće za warjenje we wulkokuchni. Ženje pak njeje zwisk k swojej ródnej wsy zhubiła. Na wšěch swjedźenjach bě rady doma a při mejemjetanju srjedź 50tych lět zezna na rejach Jana Wowčerka ze Šunowa. 21. oktobra 1958 so na njeho wuda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND