W dowolu w Liberecskim zwěrjencu a na zahrodźe byli

pjatk, 07. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W Liberecskim zwěrjencu maja wosebitu přehladku gigantow, hdźež wuhladaš mjez druhim tohole mamuta.  Foto: Lucija Rubinowa W Liberecskim zwěrjencu maja wosebitu přehladku gigantow, hdźež wuhladaš mjez druhim tohole mamuta. Foto: Lucija Rubinowa

Hižo štyri tydźenje su prózdniny a něchtóžkuli bě mjeztym w dowolu. Wo tym swědča tež dowolowe fota našich čitarjow, kotrež do redakcije dochadźeja. Tak pobyštej Rubinec Djamila a Jan z Erfurta z dźědom a wowku z Noweje Wsy pola Njeswačidła z ćahom w Liberecu. Tam podachu so zhromadnje na horu Ještěd z jeje markantnej telewizijnej wěžu. Wul­ke dožiwjenje bě hižo jězba z liftom na wjeršk, zwotkelž skićeše so krasny wuhlad. Zajimawa bě tohorunja wustajeńca gigantow w Liberecskej coologiskej zahrodźe (deleka), piše wowka Lucija Rubinowa­.

Cyle hinaši bě dowolowy přebytk Janiki Bětnarjec z Budyšina. Wona bě njedawno pola dobreje přećelki w Hrubjelčicach. We wisatej maće je sej mała Sophie spěšnje wusnyła (pódla). „Takle móžeš sej žiwjenje lubić dać“, naša čitarka k tomu komentuje.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Tež na zahrodźe w humpawje móže dowol rjany być. Foto: Janika Bětnarjec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND