Wujězd wlečakow wjeršk był

póndźela, 10. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Philip Kremser, Maik Wohler a Felix Dehn (wotlěwa) su při sobotnym woranju najwjace dypkow docpěli. Wubědźowanje moderěrował je Günter Retschela.  Foto: Ulrike Herzger Philip Kremser, Maik Wohler a Felix Dehn (wotlěwa) su při sobotnym woranju najwjace dypkow docpěli. Wubědźowanje moderěrował je Günter Retschela. Foto: Ulrike Herzger

Koblicy (UH/SN). Kaž wočakowane steješe kónc tydźenja w Koblicach blisko Hórnikečanskeho jězora zaso cyle w znamjenju wulkeho zetkanja wlečakow. Mnohim lubowarjam traktorow a stareje techniki je tele – nětko hižo dwanate – zarjadowanje kruty termin. Telko ludźi kaž loni, něhdźe 2 000, wšak tónkróć přišło njebě. Přičinu toho widźa zarjadowarjo w enormnej horcoće. Mnohich dźě su temperatury daloko nad 30 stopnjemi wottrašili sej historiske jězdźidła wobhladać. „Tole su tež naše žony při tykancowym bifeju pytnyli“, rjekny nowinarjam Siegfried Krahl. Wón jako jedyn z hłownych organizatorow zetkanja zamó ludźom wěcywustojnje wlečakowe marki a jich detaile rozkłasć. Powšitkownje pak su wuhotowarjo Kobličanskeho zetkanja wlečakow z wotběhom a ze zajimom wopytowarjow jara spokojom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND