Wohnjowe wobory so w hašenju wubědźowali

wutora, 11. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wohnjowobornymi mustwami, kotrež so w Smjerdźacej wubědźowachu, bě tež Pěskečanske. Wone wudoby sej 7. městno.  Foto: Alfons Handrik Mjez wohnjowobornymi mustwami, kotrež so w Smjerdźacej wubědźowachu, bě tež Pěskečanske. Wone wudoby sej 7. městno. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (aha/SN). Po tym zo je hakle před tydźenjomaj młodźinski klub delanskeje wsy Smjerdźaceje z kehelowanskim swjedźenjom wjele ludźi přiwabił, bě to minjeny kónc tydźenja wohnjowa wobora. Lětsa bě tomu dwanaty raz pospochi, zo su kameradojo pod nawodom Norberta Róbla organizowali wubědźowanje wohnjowych woborow w hašenju. Mjeztym zwjazuja to z wjacorymi poskitkami. Tak je sobotne popołdnjo wěnowane wubědźowanju wjesnych mustwow we volleyballu. Horcoty dla wubědźowaše so tónraz jeno sydom z 18 přizjewjenych mustwow, při čimž wopokaza so cyłk z Pančic-Kukowa před Kamjencom a hosćićelom Smjerdźacu jako najlěpši.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND