Wobornicy wjele přiwuknyli

štwórtk, 13. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wysoki niwow sakskeho cupa Blunjanskich kameradow přeswědčił

Łuty (AK/SN). Dwanaće mustwow z cyłeje Sakskeje je so njedawno při tłóčacej horcoće na sportnišću we Łutach k wohnjowobornemu sakskemu cupej hašenja zetkało. Po Haynje pola Schkeuditza a Blunju bě to třeće z cyłkownje štyrjoch wubědźowanjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND