Wobornicy wjele přiwuknyli

štwórtk, 13. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wysoki niwow sakskeho cupa Blunjanskich kameradow přeswědčił

Łuty (AK/SN). Dwanaće mustwow z cyłeje Sakskeje je so njedawno při tłóčacej horcoće na sportnišću we Łutach k wohnjowobornemu sakskemu cupej hašenja zetkało. Po Haynje pola Schkeuditza a Blunju bě to třeće z cyłkownje štyrjoch wubědźowanjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND