Wikowarjo hornčerjej rady poboku

pjatk, 14. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Rady wita hornčer Christian Schmidt (naprawo z wnučkom Paulom) na Hózkowskich hornčerskich wikach swojich kolegow. Tak je lětsa tež Hans Holland zaso swoju keramiku mnohim wopytowarjam poskićował. Foto:  U.Herzger Rady wita hornčer Christian Schmidt (naprawo z wnučkom Paulom) na Hózkowskich hornčerskich wikach swojich kolegow. Tak je lětsa tež Hans Holland zaso swoju keramiku mnohim wopytowarjam poskićował. Foto: U.Herzger

Hózk (UH/SN). Daloko znata je hornčernja Gleinig, kotraž w bywšim Hózkowskim młynje nad Klóšterskej wodu swoje wudźěłki produkuje. Prawidłownje staj Gunda Gleinig a jeje žiwjenski partner Christian Schmidt po puću, zo byštaj na hermankach, wikach a swjedźenjach swoju keramiku poskićałoj a předawałoj. Před tydźenjomaj na přikład běštaj w Jenje na wikach. Jónu wob lěto, tradicionelnje druhi kónc tydźenja w awgusće, pak twaritaj sej doma swoje stejnišćo – na idyliskim štyristronskim statoku. To wědźa tež daloko za mjezami wsy, a tak je sej na lětušu přehladku tež wjele ludźi z Chrósćic, Ralbic a Wotrowa do Hózka dojěło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND