Zapósłancaj z kołom po puću

wutora, 18. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Marko Šiman (naprawo), Tomaš Čornak a Alojs Mikławšk na wopyće pola Maćija Misale (wotlěwa). Jednaćel transportneje firmy wědźeše wjele wo wuwiću swojeho předewzaća, w kotrymž su tež wukrajnicy přistajeni, powědać. Foto: Alfons Handrik Marko Šiman (naprawo), Tomaš Čornak a Alojs Mikławšk na wopyće pola Maćija Misale (wotlěwa). Jednaćel transportneje firmy wědźeše wjele wo wuwiću swojeho předewzaća, w kotrymž su tež wukrajnicy přistajeni, powědać. Foto: Alfons Handrik

Marko Šiman a Alojs Mikławšk wčera předewzaćelow wopytałoj

Miłoćicy/Wudwor (aha/SN). Z lěta 2009 podataj so zapósłancaj sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU) z kolesom po swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj 52 a 53. Woběmaj dźe wo to, so bliže ze starosćemi a wuwićowymi tendencami rjemjeslniskich zawodow a předewzaćow zeznajomić. Jako nastajištaj so wčera rano z Budyšina do Kubšiskeje gmejny, wopytajo tam někotre předewzaća, pobyštaj tež w tamnišim gmejnskim zarjedźe a w Bošečanskej zakładnej šuli. Mjeztym zo njeměještaj drje dopołdnja problemy z wjedrom, staj popołdnju na cyłkownje nimale 70 kilometrow dołhej čarje chětro zmoknyłoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND