Rownjanske dźěći běrny žnjeli

pjatk, 21. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Rownjanske dźěći po puću na polo k běrnjacym žnjam.  Foto: J. Schmidtchen Rownjanske dźěći po puću na polo k běrnjacym žnjam. Foto: J. Schmidtchen

Rowno (JoS/SN). Zwotkel pochadźeja běrny? To chcychu minjenu wutoru dźěći Witaj-pěstowarnje „Milenka“ z Rownoho na tamnišim Njepilic statoku zhonić.

Čerwjene běrny družiny „Laura“, kotrež tam žnějachu, přińdźechu wězo ze zemj­e. Rownjanske žony w serbskej dźěłanskej drasće běchu najrjeńše běrny wukop­ali. Někotre z nich dźěćom hnydom na statoku zwarichu a k tomu dóstachu twaroh z cyblu a lanym wolijom. Wukopowanje běrnow bě projekt za serbs­ke dźěći Rownoho. „Lětsa smy na našim pólku běrny tykali a len wusyli. Za třipólne hospodarstwo, kaž je naše prjedownicy praktikowachu, njebě ruma dosć“, rjekny předsyda Towarstwa Njepilic dwór Manfred Nikel.

Ze swojim projektom chcedźa čłonojo towarstwa pod hesłom „Kak jo to bylo?“ najmjeńšim pokazać, zwotkel běrny scyła přińdu a kelko prócy běše trjeba, je z motyku wukopować. Dźensa wšak běrny z mašinami žněja­. Cyłkownje nažnjachu na małym pólku Njepilic statoka tři centnarje běrnow a pjelnjachu je ke składowanju na statoku do měchow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND