Předewzaćel stajnje tež towarstwa podpěrował

štwórtk, 27. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez tymi, kotřiž su Siegfriedej Poickej k 75. narodninam gratulowali, bě Ra dworski třěchikryjerski mišter Bosćij Šołta (wotlěwa).  Foto: Heinz Noack Mjez tymi, kotřiž su Siegfriedej Poickej k 75. narodninam gratulowali, bě Ra dworski třěchikryjerski mišter Bosćij Šołta (wotlěwa). Foto: Heinz Noack

Chelno (HN/SN). Hakle njedawno je znaty Chelnjanski elektromišter Siegfried Poick swój zawod swojemu synej Arendej přepodał. Tak móžeše wón tele dny woměrje 75. narodniny a takrjec trochu zapozdźeny zastup do rentnarskeho žiwjenja swjećić. Nimo přiwuznych a znatych gratulowachu jemu tohorunja powołanscy kolegojo kaž tohorunja zastupjerjo wjacorych sportowych towarstwow z wokoliny. Poickec předewzaće sportowcow hižo dlěši čas podpěruje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND