Zhromadnje rejwali, bubnowali a so smjeli

pjatk, 28. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Afrikanske, łaćonskoameriske a arabske zwuki klinčachu wčera na dworje Wojerowskeho domu za požadarjow azyla. Hromadźe z jeho woby­dlerjemi bubnowaše, spěwaše a rejwaše tam skupina bubnarjow Drum Tastic Wojerowskeje kulturneje fabriki. Na swjedźeń přeprosyło bě předewzaće european homecare, kotrež dom wobhospodarja. „Wobydlerjo měli požadarjow azyla ze­znać. K tomu chcemy pozbudźeć“, podšmórny Monika Wenzel, socialna dźěłaćerka za european homecare. Prěni tajki swjedźeń loni bě dobry wothłós žnjał. Na to chcychu nawjazać.

Tuchwilu bydli we Wojerowskim domje nimale 140 požadarjow azyla, mjez druhim ze Syriskeje, Iraka, Libanona, Pakistana, Afghanistana a Indiskeje. Mjez nimi su tři swójby z dohromady dźesać dźěćimi. Najebać wšelake problemy je jich wšědny dźeń w dalokej měrje normalny a měrliwy. Wobydlerski zwjazk podpěruje ćěkancow z kursami němčiny, zastaruje dźěći a chodźi z dorosćenymi na zarjady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND