Financowanje Krabatoweho młyna ma zaručene być

pjatk, 28. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dźens dopołdnja je kamjenjećesar Marcel Müller wopomnjensku taflu na Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 připrawił.  Foto: Ulrike Herzger Dźens dopołdnja je kamjenjećesar Marcel Müller wopomnjensku taflu na Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 připrawił. Foto: Ulrike Herzger

Čorny Chołmc (AK/SN). W srjedźišću wčerawšeho posedźenja Wojerowskeje přirady za serbske naležnosće steješe Čornochołmčanski Krabatowy młyn, hdźež tuchwilu Jurja Brězanowy dom twarja. Wo stawje twarskich dźěłow informowaše předsyda tamnišeho spěchowanskeho towarstwa Tobias Čižik. Lětsa maja třěcha, elektrika a sanitarne rumnosće hotowe być.

Serbska přirada žada sej dołhodobnu financnu wěstotu. „Idealne by institucionelne spěchowanje było“, rjekny předsyda přirady Dirk Nasdala. Z jeho wida ma tež wokrjes zamołwitosć. Dotal spěchuje město Wojerecy Krabatowy młyn lětnje z 20 000 eurami, přichodnje ma to 50 000 eurow być. Towarstwo dyrbi spagat mjez hospodarskim a kulturnym narokom, mjez komercom a idealizmom zmištrować. Zastupowacy předsyda přirady Werner Sroka namjetowaše nošerski zwjazk a rozmyslowaše, hač njehodźi so přidatnych 30 000 eurow města za projektoweho managera zasadźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND