Swobodne městna kaž hišće ženje

wutora, 01. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hoberske naprašowanje za fachowcami w Hornjej Łužicy wuskutkuje, zo bjezdźěłnosć dale woteběra. Zo pak zawody telko swobodnych dźěłowych městnow přizjewjeja, z tym spočatk tohole lěta nichtó ličił njeje.

Budyšin (CK/SN). Poprawom předewzaća w prózdninskim času lědma nowych ludźi přistajeja. Přiwšěm su dźěłodawarjo Budyskej agenturje za dźěło w awgusće 1 207 swobodnych dźěłowych městnow přizjewili. To je 213 wjace hač loni w samsnym času. Tak móže zarjad w Hornjej Łužicy dohromady 3 536 swobodnych městnow poskićeć. „Telko wot lěta 1990 hišće ženje njemějachmy“, rozłoži­ dźensa dopołdnja šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt na nowinarskej rozmołwje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND