Organizator so na konja šwiknył

wutora, 01. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Handrij Krječmar je konjej dobyćerja kałanja wěnca Fabiana Šnabla dobyćersku seklu přityknył.  Foto: Heinz Hirschfeld Handrij Krječmar je konjej dobyćerja kałanja wěnca Fabiana Šnabla dobyćersku seklu přityknył. Foto: Heinz Hirschfeld

Dubrjenk (HH/SN). Z ćopłokrejnymi walachami­ a šumjelowymi kobłami je za­wčerawšim w Dubrjenku 13 jěcharjow a jěcharkow dobyćerja w kałanju wěnca zwěsćiło. Nimo dujerskeje hudźby, kreatiwneho paslenja a kulinariskich wosebitosćow bě konjace wubědźowanje wjeršk dworoweho swjedźenja Dubrjenskeho Krječmarjec hosćenca. Něhdźe 200 zajimcow sej wobhlada, kak jěcharjo spytachu w połnym galopje wěnc z plećenych wrotow storhnyć. Dobył je Fabian Šnabl ze swojim konjom Nicom. Mjeztym zo dósta brunač ekstraporciju wowsa, smědźeše so Fabian Šnabl nad dobropisom Krječmarjec hosćenca wjeselić.

Při jěchanju wěnc wottorhnyć njeporadźi so wězo kóždemu. Zwonka hódnoćenja pak šwikny so tohorunja hłowny organizator, korčmar Handrij Krječmar, na konja a přihladowarjam dopokaza, zo to zamóže. Pod mócnym přikleskom publikuma padny wěnc na zemju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND