Křiž wostanje na swojim městnje

srjeda, 02. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Na teritoriju Njebjelčanskeje gmejny planuje Budyski wokrjes wjetši dróho- twarski projekt. Na njón ludźo dawno hižo čakaja. Zwoprawdźić pak budu jón hakle za dwě lěće.

Wěteńca (HS/SN). W lěće 2017 chce ­Budyski wokrjes puć wot kružneho wobchada pola Serbskich Pazlic přez Miło­ćicy hač k statnej dróze S 100 wobšěrnje wutwarić. Tole zhonichu wopytowarjo na zašłym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady we Wěteńčanskej ­Bje- drichec hospodźe. Mnozy wšak bychu sej twarnišćo hižo klětu přeli. Fachowcy pak dyrbja nadrobnje planować a z dróho­twarskimi zawodami zrěčenja wotzamknyć. Nimo toho trjebaja chwile za móžny nakup ležownosćow. Po informacijach Tila Altmanna, wot ­wokrjesa zasadźe­neho projektoweho nawody, budu 2 500 metrow dołhi puć po wšěm zdaću w dwěmaj abo třoch wotrězkach twarić. Z cyłkownych kóštow dweju milionow eurow změje Njebjelčanska gmejna poł miliona eurow zapłaćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND