Pěstowarnja za myto kmana

pjatk, 04. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Pod přewodom Njebjelčanskeho wjesnjanosty Tomaša Čornaka (CDU, srjedźa) je sej jury tamnišu pěstowarnju dokładnje wobhladała.  Foto: Helmut Schippel Pod přewodom Njebjelčanskeho wjesnjanosty Tomaša Čornaka (CDU, srjedźa) je sej jury tamnišu pěstowarnju dokładnje wobhladała. Foto: Helmut Schippel

Hižo časćišo je so Njebjelčanska gmejna z najwšelakorišimi projektami na wubědźowanjach wobdźěliła a nic jenož jónu jedne z prěnich městnow wob­sadźiła. Zawčerawšim bě znowa wu­bědźowanska jury we wsy.

Njebjelčicy (HS/SN). We wobłuku wubědźowanja sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo „Twarić na wsy“ je sej zawčerawšim komisija fachowcow pod nawodom prof. Thomasa Willa z Drježdźanskeje techniskeje uniwersity Njebjelčansku pěstowarnju „Jan Skala“ wobhladała. W štyrjoch kategorijach, jedna z nich je nowo- a přetwar, chcedźa kónc lěta stajnje tři projekty mytować. Kriterije su mjez druhim architektoniska kwalita, poćah k regionalnemu twarjenju, ener­gijowa eficienca a ekologiske aspekty.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND