Kadiš wobchowa dopomnjenje

póndźela, 07. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Hans-Eberhard Kaulfürst a kantor Praskeje židowskeje kongregacije Bejt Simcha  Michal Foršt (wotlěwa) wuhotowaštaj wčera na Budyskim židowskim pohrjebnišću modlenje kadiša.  Foto: Constanze Knappowa Hans-Eberhard Kaulfürst a kantor Praskeje židowskeje kongregacije Bejt Simcha Michal Foršt (wotlěwa) wuhotowaštaj wčera na Budyskim židowskim pohrjebnišću modlenje kadiša. Foto: Constanze Knappowa

Kóžde lěto wopominaja Budyšenjo na židowskim­ pohrjebnišću zamordowanu židowsku wosadu sprjewineho ­města. Tež lětsa mějachu za to aktualny poćah.

Budyšin (CK/SN). Dopomnjenje wostanje žiwe, nic jako moraliska heja, ale jako žiwy móst k žiwym. Z tymle słowami je Hans-Eberhard Kaulfürst před lětami w Budyšinje modlitwu kadiš do žiwjenja zwołał. Nastork ke kóždolětnej nutrnosći prěnju njedźelu septembra bě dał Roman König, před dźesać lětami zemrěty předsyda Drježdźanskeje židowskeje wosady.

26. raz wotmě so kadiš wčera na Budyskim židowskim pohrjebnišću, zo bychu dopominali na wosud tudyšich ­židow, kotřiž buchu za čas nacionalsocializma wuhnaći abo zamordowani. Znowa klinčachu liturgiske hebrejske zwuki kantora Praskeje židowskeje kongregacije Bejt Simcha Michala Foršta po małym po­hrjebnišću. Nimale 40 ludźi bě přišło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND