Tež při dešću do wotewrjenych zahrodkow pohladnyli

póndźela, 07. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tež Burkhart Jäckel je swój zeleny refugium w Hornjej Hórce wčera na dnju wotewrjeneje  zahrodki zjawnosći spřistupnił.  Foto: Carmen Schumann Tež Burkhart Jäckel je swój zeleny refugium w Hornjej Hórce wčera na dnju wotewrjeneje zahrodki zjawnosći spřistupnił. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Dohromady dźesać dypkow wopřiješe program 6. dnja wotewrjeneje zahrodki wčera w Budyšinje a wokolinje. Najebać špatne wjedro wobdźěli so 140 ludźi na čitanju Christy Kämpfe. Wona předstaji Karla Augusta Rädu z Budyšina, kiž sta so w Budapesće z wuznamnym wuhotowarjom zahrodow. W sprjewinym měsće běštej nimo toho zahrodka organizatorki Anneka­thrin Bernstein a Franciskusowa zahroda w klóštrje klarisow přistupnej. Při Weigangec wili běchu małe wiki z rjanymi a wužitnymi wěcami za zahrodu natwarjene. Nimo toho tam nakładnik dr. Frank Stübner swoje knihi předawaše.

Wokoło Budyšina so dwě zahrodźe prěni raz wobdźělištej. Pola Jablonskec w Rodecach móžeš w duchu do Azije, Jendźelskeje a k Srjedźnemu morju pućować, Mörlec zahroda w Demjanach je skerje k wjeselu dźěći myslena. Bywši direktor Budyskeho jastwa Burkhart Jäckel je swój zeleny refugium w Hornjej Hórce druhi raz spřistupnił. Runje tak kaž loni darowaše wón wopytowarjam wšelake družiny swojich kerkow. Wopytowarjo wobdźiwachu nimo toho železniske suweněry na jeho ležownosći.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND