Pobrachowaceho etata dla dotal lědma nadawki rozdawali

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Poprawom maja wšitke gmejny spočatk lěta schwaleny hospodarski plan měć. We Wulkodubrawskej su etat 2015 hakle­ tele dny wobzamknyli. To drje změje njelube sćěhi.

Wulka Dubrawa (CK/SN). Parkowanišćo při šuli chce Wulkodubrawska gmejna lětsa znowa wuhotować a nimo toho nowe hašenske awto za Klukšansku wo­hnjowu woboru kupić. Za nje běži tuchwilu wupisanje. Hromadźe z připowěšakom kalkuluja za jězdźidło 164 000 eurow.­ Połojcu toho chcedźa ze spěcho- wanskimi srědkami financować.

Dohromady poł miliona eurow chce gmejna Wulka Dubrawa lětsa inwestować, z čehož je 334 000 eurow spěchowanskich srědkow a připokazanjow. Mjez druhim maja předwidźane při komunalnych twarjenjach biologisku wodočisćernju natwarić. Wjele pjenjez nałoži komuna nimo toho za porjedźenje a saněrowanje wohnjowoborneho hata w Brěmjenju a za wutwar wjacezaměroweje rumnosće w šuli. Tam chcedźa akustiku a izolowanje zwuka polěpšić a wo­hnjoškitne předpisy zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND