Pobrachowaceho etata dla dotal lědma nadawki rozdawali

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Poprawom maja wšitke gmejny spočatk lěta schwaleny hospodarski plan měć. We Wulkodubrawskej su etat 2015 hakle­ tele dny wobzamknyli. To drje změje njelube sćěhi.

Wulka Dubrawa (CK/SN). Parkowanišćo při šuli chce Wulkodubrawska gmejna lětsa znowa wuhotować a nimo toho nowe hašenske awto za Klukšansku wo­hnjowu woboru kupić. Za nje běži tuchwilu wupisanje. Hromadźe z připowěšakom kalkuluja za jězdźidło 164 000 eurow.­ Połojcu toho chcedźa ze spěcho- wanskimi srědkami financować.

Dohromady poł miliona eurow chce gmejna Wulka Dubrawa lětsa inwestować, z čehož je 334 000 eurow spěchowanskich srědkow a připokazanjow. Mjez druhim maja předwidźane při komunalnych twarjenjach biologisku wodočisćernju natwarić. Wjele pjenjez nałoži komuna nimo toho za porjedźenje a saněrowanje wohnjowoborneho hata w Brěmjenju a za wutwar wjacezaměroweje rumnosće w šuli. Tam chcedźa akustiku a izolowanje zwuka polěpšić a wo­hnjoškitne předpisy zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND