Krótkopowěsće (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke lětadło nad Łužicu

Kamjenc. Wjele zadźiwanja zbudźiło je wulke nakładne lětadło dźensa dopoł­dnja nad Kamjencom a Wojerecami, jako tam hodźiny dołho w kruhu lětaše. Mašina typa Boeing 747 bě sej při wotlěće w Lipsku wobruč wobškodźiła. Dyrbješe tuž nad městomaj kružić, zo by ćěriwo přetrjebała. Připołdnju móžeše na Lipšćanskim lětanišću zaso přizemić.

Radio a telewiza dale prědku

Fankfurt n. M. Něhdźe dwě třećinje swojeho medialneho časoweho budgeta wěnuja ludźo nad 14 lětami w Němskej telewizy a rozhłosej. To je wuslědk reprezentatiwneho woprašowanja. Tak hladaja ludźo wšědnje přerěznje 208 mjeńšin telewizor, 173 mjeńšin słuchaja radijo a su 107 mjeńšin w interneće. Wšědnu nowinu čitaja ludźo runje hišće 23 mjeńšin.

Kopacz: Test přistojnosće

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND