Witanje na zhromadnosć poručenje

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Interkulturne tydźenje Budyskeho wokrjesa za tolerancu a akceptancu

Budyšin (CK/SN). Słódke pječwo ze Syriskeje, arabska hudźba – z prawym pozadkom je zamołwita Budyskeho wokrjesa za wukrajnikow a integraciju Anna Piętak-Malinowska wčera předstajiła interkulturne tydźenje wokrjesa pod hes­łom „Wšelakorosć město jednorosće“. Wustajeńcy, koncerty, dźiwadłowe předstajenja, zarjadowanja w kinje, čitanja, přednoški kaž tež sportowe wubědźowanja – dohromady 85 zarjadowanjow móža zajimcy wot 25. septembra po cyłym Budyskim wokrjesu dožiwić. Wone wabja k tomu, připosłuchać, přihladować a sobu činić, njewotwisnje wot pochada, barby kože abo rěčnych znajomosćow. „Wokrjes chce so na te wašnje prezentować jako wotewrjeny, swětej přiwobroćeny region“, Anna Piętak-Malinowska rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND