Witanje na zhromadnosć poručenje

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Interkulturne tydźenje Budyskeho wokrjesa za tolerancu a akceptancu

Budyšin (CK/SN). Słódke pječwo ze Syriskeje, arabska hudźba – z prawym pozadkom je zamołwita Budyskeho wokrjesa za wukrajnikow a integraciju Anna Piętak-Malinowska wčera předstajiła interkulturne tydźenje wokrjesa pod hes­łom „Wšelakorosć město jednorosće“. Wustajeńcy, koncerty, dźiwadłowe předstajenja, zarjadowanja w kinje, čitanja, přednoški kaž tež sportowe wubědźowanja – dohromady 85 zarjadowanjow móža zajimcy wot 25. septembra po cyłym Budyskim wokrjesu dožiwić. Wone wabja k tomu, připosłuchać, přihladować a sobu činić, njewotwisnje wot pochada, barby kože abo rěčnych znajomosćow. „Wokrjes chce so na te wašnje prezentować jako wotewrjeny, swětej přiwobroćeny region“, Anna Piętak-Malinowska rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND