Lipa jako znamjo noweje nadźije

póndźela, 14. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku serbskeho ewangelskeho wosadneho popołdnja su wčera w Slepom zhromadnje Lutherowu lipu sadźili.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku serbskeho ewangelskeho wosadneho popołdnja su wčera w Slepom zhromadnje Lutherowu lipu sadźili. Foto: Andreas Kirschke

Slepo (AK/SN). Lutherowa lipa rosće wotnětka při Slepjanskej farskej bróžni. „Wona je symbol nadźije za naš lud, za našu serbšćinu, našu kulturu a našu wěru. Tónle štom woznamjenja hłuboke zakótwjenje w času, hdyž so korjenje wutorhaja“, podšmórny fararka Jadwiga Malinkowa wčera k zakónčenju serbskeho wosadneho popołdnja. Dieter Redo a Erhard Weinberg z Trjebinka sadźištaj jón w přitomnosći 25 wopytowarjow.

Štom ma zwjazanosć ewangelskich Serbow po wšej Łužicy zwuraznjeć. Přetož po Bukecach a Slepom ma so bórze třeća lipa w Janšojcach sadźić. Dalšu sadźa ewangelscy Serbja 19. septembra we Wittenbergu. Ze štomow, sadźanych wot křesćanow­ z cyłeje Němskeje, ma hač do lěta 2017 k 500. róčnicy refor­macije Lutherowa zahroda nastać. „Naša lipa při farskej bróžni pokazuje, zo smy jako ewangelscy Serbja žiwi a zo swoju kulturu zachowamy“, praji Jadwiga Malinkowa. Pod hesłom „naša domizna, naše­ wjeski“ so wobdźělnicy wosadneho popołdnja modlachu a spěwachu kěr­luše. „Domizna“, potwjerdźa fararka, „njeje jenož lu­bosć ke wsy, k přirodźe a nałožkam. Domizna je tež wěra do Boha, naša duchowna domizna.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND