Na ćěkancow nastajeni być poručenje

wutora, 15. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Město a cyrkej w Kulowje prosytej wobydlerjow wo podpěru

Kulow/Budyšin (AK/SN). Kulow hotuje so na to, přijimać ćěkancow, zwurazni měšćanosta Markus Posch (CDU) na njedawnym posedźenju měšćanskeje rady. Jako jedna z prěnich w Budyskim wokrjesu reaguje komuna tak ofensiwnje na list krajneho rady Michaela Hariga (CDU) nastupajo podpěru, pytać kmany bydlenski rum za móžne zaměstnjenja.

„Sym wjesoły, zo je so tale diskusija pola nas zahajiła. Najwažniše prašenja, kotrež sej mnozy w zwisku z ćěkancami stajeja, su: Koho dóstanu a kak? Kak dołho woni wostanu?“, měšćanosta wuswětli. Nawjazujo na krajneho radu je tež wón na wobydlerjow apelował, hodźace so płoniny za bydlenski rum pytać a je zarjadnistwu přizjewić. Tež w Kulowje ćěkancow přiwzać by městu tyło, Posch wuzběhny. Dotal njejsu tule naležnosć tematizowali wulkosće města a fakta dla, zo njejsu tu prózdne komunalne twarjenja a ležownosće. „Wěmy pak, zo njemóžemy temu wobeńć“, wón podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND