Rumnosće za kreatiwne dźěło

wutora, 15. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W dźěłarni za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje maja nětko nowy kreatiwny wobłuk, hdźež móža zajimcy po swojich předstawach hlinjane twory zhotowjeć. Tež zbrašeni maja tam wočiwidnje swoje wjeselo.  Foto: Bernadet Langec W dźěłarni za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje maja nětko nowy kreatiwny wobłuk, hdźež móža zajimcy po swojich předstawach hlinjane twory zhotowjeć. Tež zbrašeni maja tam wočiwidnje swoje wjeselo. Foto: Bernadet Langec

W dźěłarni za zbrašenych w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje wotewru štwórtk kreatiwnu dźěłarnju „et labora“. Poskićić chcedźa tam wopytowarjam potom wšelake twory runje tak kaž kursy.

Pančicy-Kukow (bl/SN). Hišće so w nowym kreatiwnym wobłuku dźěłarnje za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje dźěła, zarumuje, rjedźi a pyši. Zajutřišim k wotewrjenju pak ma wšitko hotowe być.

Kreatiwna dźěłarnja „et labora“ njeměła so jako wobchod za dary wobhladować. Wona ma wopytowarjam rum za kreatiwne­ zhotowjenje hlinjanych tworow skićić. Zbrašeni su při tym stajnje sobu zapřijeći. „Jich twory spožčeja ideje a motiwaciju“, rozłožuje nawoda dźěłarnje swj. Michała Handrij Ošika. Runje tak móžeš sej twory cyle po swójskej předstawje tam skazać a zhotowić dać. Hižo hotowe hlinjane hornčki, wěšatka, wazy kaž tež swěčki atd. móžeš sej kupić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND