Swój dołh dale wottwarjeja

wutora, 15. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Město Kulow lětuši hospodarski plan krok po kroku spjelnja

Kulow (AK/SN). Hač na 900 eurow so planowane wudawki a dochody města Kulowa z lětušim hospodarskim planom kryja. Tole zdźěli komornik Thomas Woelke na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Nastupajo inwesticije stej 75 000 eurow drohe nowe jězdźidło za zymsku słužbu a nowy móst w Sulšecach za 218 000 eurow zmištrowanej. Dalše wažne inwesticije su, wuhotować wo- hnjowu woboru z digitalnym škričkowanjom (7 000 eurow), planować ponowjenje Spalowskeje kapałki (114 000 eurow), saněrować pěstowarnju CSB (150 000 eurow) a wuhotować komunalne zarjadnišća z małymi wodočisćernjemi (13 000 eurow).

Swój dołh město Kulow dale wottwarja. Cyłkowne zadołženje wučinja tuchwilu 4,9 milionow eurow, štož woznamjenja přeličene 843 eurow na wobydlerja. Hač do kónca lěta chcedźa dołh na 4,6 milionow eurow pomjeńšić a potom zadołženje 795 eurow na wobydlerja docpěć. Thomas Woelke podšmórny, zo město dale bjez hospodarskeho strukturneho koncepta wuńdźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND