Wotstronjeja škody

štwórtk, 17. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nadawki krok po kroku rozdawaja

Kubšicy (CK/SN). K wotstronjenju škodow wulkeje wody 2013 da Kubšiska gmejna nětko dróhu Při Albrechtowce w Jenkecach sporjedźeć. Tam bě po słowach wjesnjanosty Olafa Teicherta (njestronjan) k škodam dóšło, dokelž njebě wotwodźenje wody zaručene. Nětko chcedźa za 19 200 eurow asfalt a gulije sporjadkować. Pjenjezy dóstanu ze spěchowanskich horncow Sakskeje. Twarski nadawk přepodachu na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Delnjokinjanskemu twarskemu zawodej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND