W Delanach pěstowarnja dróša

pjatk, 18. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo wyši staršiski přinošk wobzamknyli

Róžant (aha/SN). Přiměrić staršiski přinošk za žłobik, pěstowarnju a hort bě hłowna tema wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant. Za kubłanišćo „Dr. Jurij Młynk“ w Ralbicach, kotrež je w nošerstwje Serbskeho šul­skeho towarstwa, wučinješe wot lońšich cyłkownych kóštow 717 000 eurow gmejnski podźěl 200 000 eurow. Z roz­šěrjenjom žłobika w Smjerdźacej rozrostu cyłkowne kóšty na wjace hač 800 000 eurow, gmejnski podźěl powjetši so tak wo dalše 74 000 eurow. Radźićeljo tuž rozwažowachu, hač měł so staršiski podźěl­ za dźewjećhodźinske žłobikowe městno wot tuchwilu 160 eurow na 180 abo samo 185 eurow zwyšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND