Dobry časowy prud stawiznow

póndźela, 21. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Časowy prud wo 600lětnych stawiznach Łuha zestajała je hłownje studentka architektury na Drježdźanskej techniskej uniwersiće Julia Kretschmar ze wsy. Přehladku wo zańdźenosći dwurěčneje wsy wobhladachu sej sta wjesnjanow a hosći ju bileja minjeny pjatk a sobotu.  Foto: Manfred Laduš Časowy prud wo 600lětnych stawiznach Łuha zestajała je hłownje studentka architektury na Drježdźanskej techniskej uniwersiće Julia Kretschmar ze wsy. Přehladku wo zańdźenosći dwurěčneje wsy wobhladachu sej sta wjesnjanow a hosći ju bileja minjeny pjatk a sobotu. Foto: Manfred Laduš

Łuh 600. róčnicu wobstaća wulce swjećił

Łuh (ML/SN). Wjace hač 200 zajimcow dožiwi minjeny pjatk wječor pokazku na zańdźenosć­ Łuha, z kotrejž zahaji so swjedźeń k 600. róčnicy prěnjeho naspomnjenja dwurěčneje wsy w Njeswačanskej gmejnje. Studentka architektury na Drježdźanskej techniskej uniwersiće Julia Kretschmar ze wsy bě tak mjeno­wany časowy prud zdźěłała, z kotrymž předstaja na pjećapoł metra pło­niny wažne etapy a podawki stawiznow.

We wopismje z lěta 1415 wobkrući ryćer Kašpor von Luttitz ze Zdźěrje, zo přewostaji wón Budyskemu tachantstwu poł hriwny danje, kotruž měješe jemu bur z Lugka/Łuha płaćić. To je zdobom prěnje pisomne naspomnjenje wsy. Serbski pochad a wuznam wjesneho mjena kaž tež zasydlenje Serbow so na spočatku časoweho pruda jewja. Hakle 1550 mějachu we Łuze knježi dwór zemjana. Mjez jednotliwymi knježkami a wobsydnikami wsy bě tež w 19. lětstotku Serbam derje zmysleny baron Egon Heinrich Gustav von Schönberg, spěchowar serbskeho pismowstwa a čłon Serbskeho lutherskeho knihowneho towarstwa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND