Nowa domizna karpam, linam a čerwjenym pjerkam

srjeda, 23. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Ćežka technika je při Łazowskim Matušowym haće zasadźena, hdźež tuchwilu kromy pobrjoha wobnowjeja.  Foto: Andreas Kirschke Ćežka technika je při Łazowskim Matušowym haće zasadźena, hdźež tuchwilu kromy pobrjoha wobnowjeja. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Planowanska a krajinotwarska towaršnosć z Łaza stara so tuchwilu wo renaturěrowanje tamnišeho Matušoweho hata. Z kamjentnymi walcami, matami a wodowymi twarskimi kamjenjemi dźěłaćerjo pobrjóh skrućeja. „Chcemy šulerjam, zbrašenym, wudźerjam a wočerstwjenje pytacym hat spřistupnić. Wosebje dźěło z dźěćimi a młodostnymi ma so tu wuwiwać“, podšmórnje René Häse, nawoda Drježdźanskeho zwjazka wudźerjow (AVE) a nošerja projekta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND