Saněruja šulski muzej

pjatk, 25. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wo spěchowanskich srědkach budźe hakle kónc oktobra rozsudźene

Malešecy (CK/SN). Za dohromady 231 000 eurow chce Malešanska gmejna Stróžanski šulski muzej „Korla Awgust Kocor“ saněrować. Kaž nawoda infrastrukturneho zarjada gmejny Erik Wilde tele dny gmejnskim radźićelam rozłoži, ma so ponowjenje w třoch wotrězkach zwoprawdźić.

Jako prěnje nastanu nowy zachod a nuzniki, kotrež móža tež zbrašeni wužiwać. Nimo toho je nowe tepjenje planowane, přetož tajke tuchwilu pobrachuje, Eric Wilde wuswětli. Hakle z tepjenjom hodźi so muzej cyłe lěto wužiwać, štož móhło wjace wopytowarjow přiwabić. Za prěni twarski wotrězk planuja 80 000 eurow. W tamnymaj wotrězkomaj ma so na přikład horni poschod wutwarić, hdźež chcedźa posedźensku rumnosć zarjadować.

Próstwu wo spěchowanske srědki ­su zarjadej kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska zapodali. Z rozsudom ­pak liča hakle kónc oktobra. Bjez spěchowanskich srědkow, tak je Malešanski wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU) w minjenymaj lětomaj stajnje znowa po- twjerdźał, so naročne předewzaće ­zwo- prawdźić njehodźi. Tohodla su ­spočatnje za 2013 předwidźane ponowjenje fasady na lěto 2017 přestorčili. ­Wjacekróć bě gmejnski radźićel dr. ­Jürgen Wengler (Lěwica) kritizował, zo so na nic runjewon najlěpšej twarskej substancy Stróžanskeho ­muzeja ničo njezměni. To je ćim hórje, dokelž je muzej „kamušk při ­wuwiću turizma a kultury“ w Malešanskej gmejnje. Swojeho wuznama za ­spěchowanje serbskeje rěče a kultury dla je Stróžanski šulski muzej „Korla Awgust Kocor“ w regionalnym planje Swobodneho stata Sakskeje wuraznje mjenowany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND