Šansa na dźěło wulka kaž ženje

srjeda, 30. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Połoženje na dźěłowych wikach wuchodneje Sakskeje je dobre kaž hižo dołho nic. Za wulki dźěl swobodnych dźěłowych městnow pak njeje dosć kmanych zajimcow.

Budyšin (CK/SN). W septembru registrowachu we wuchodnej Sakskej 1 094 bjezdźěłnych mjenje hač w awgusće. Typiske za awgust bě, zo so předewšěm młodźi ludźo w agenturje za dźěło přizjewichu, dokelž njejsu jich po zakónčenju po­wołanskeho wukubłanja přewzali. Někotryžkuli so tež wjeseleše, zo ma mjez skónčenjom wukubłanja a započatkom „chutneho žiwjenja“ trochu swobodneho časa, praji šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt na dźensnišej nowi­nar­skej­ rozmołwje. W septembru pak mnozy z nich zaso dźěło nańdźechu, štož je so na woteběracu ličbu bjezdźěłnych wuskutkowało.“ Šansy, w regionje dźěłowe městno dóstać, njeběchu hišće ženje tak dobre kaž nětko“, Thomas Berndt podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND