Dalše městna za ćěkancow

srjeda, 30. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy chce społnomócnjeneho za azyl a ćěkancow powołać

Wojerecy (AK/SN). Srjedź oktobra ma město Wojerecy přidatnych 400 ćěkancow přiwzać. Budyski wokrjes přihotuje za to bywši bydlenski dom wučomnikow na Müntzerowej, hdźež je dotal LMBV swoje sydło měła. „Rozsudne bě, zo je twar w dobrym stawje a zo móža ludźo spěšnje zaćahnyć“, rozłoži wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wčera na posedźenju měšćanskeje rady. Město do tohole procesa zapřijate njebě. Jeho zastupjerjo pak su dźensa na njezjawne zeńdźenje wokrjesa z wobydlerjemi přeprošeni.

Skora dale připowědźi, zo powoła město Wojerecy społnomócnjeneho za azyl a integraciju. To ma być sobudźěłaćer z wobłuka šule, kultura a socialne. Wón ma być ćěkancam koordinator a rozmołwny partner w prašenjach pěstowarnje, šule, wo­hnjoweje wobory atd. Runočasnje chce wyši měšćanosta krótkodobnje wuradźowanje ze zastupjerjemi wokrjesa, policije, wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ a bydlenjo­twarskeju towaršnosćow přewjesć. Tam maja so po słowach Skory móžnosće decentralneho zaměstnjenja pruwować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND