Wosebje rune brózdy ćahali

wutora, 06. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wšu swoju wušiknosć pokazać dyrbjachu wobdźělnicy wubědźowanja we woranju minjenu sobotu w Kamjenej pola Radworja. Foto:  Bosćij Handrik Wšu swoju wušiknosć pokazać dyrbjachu wobdźělnicy wubědźowanja we woranju minjenu sobotu w Kamjenej pola Radworja. Foto: Bosćij Handrik

Při woranju w Kamjenej so žona do domeny muži zwažiła

Kamjenej (BHR/SN). Při najrjeńšim nazymskim wjedrje přewjedźechu minjenu sobotu hižo dźewjate wubědźowanje we woranju. Zo njeje to jenož rjana tradicija, ale mjeztym w regionje připóznate zarjadowanje, dopokaza wulka ličba wobdźělnikow. Dźewjeć entuziastow z traktorom a płuhom z jednej radlicu a pjećo z wjetšimi mašinami a płuhom z dwěmaj radlicomaj, bě so přizjewiło. Přewšo zajimałe popołdnjo bě zaso Kamjenjanska wjesna zhromadnosć z hłownym zamołwitym Měrćinom Bohotom přihotowało. Naspomnjenja hódna wosebitosć bě, zo so prěni króć młoda žona wobdźěli a so z tym do domeny muži zwaži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND